Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C224-002

Títol: Registro facturas emitidas IVA-1986-1987

Volum suport: Llibre enquadernat

Notes: En castellà. Conté fulls solts

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat