Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C224-001

Títol: Registro facturas recibidas IVA-1986-1987

Volum suport: Llibre enquadernat

Notes: En castellà. Conté fulls solts

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2021 a/e: ajuntament@fulleda.cat