Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-006

Títol: Llibre actes sessions extraordinàries de la junta municipal i junta pericial -1917-1925

Volum suport: 1 Llibre. 50 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada. Actes de les sessions extraordinàries del 1917 al 1924 i de la Junta Pericial del 1919 al 1925. Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat