Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C171-002

Títol: Libro de registro de entrada de documentos y comunicaciones-1964-1966

Volum suport: 1 Llibre. 50 fulls numerats

Notes: Conté varis fulls pel 1964 i un full pel 1966. Conté fulls solts.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat