Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C223-007

Títol: Presupuesto municipal-1970-1984

Volum suport: Llibres enquadernats per anys

Notes: En castellà. Manquen anys 1971, 1972, 1976, 1978, 1981

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat