Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C171-001

Títol: Registro de entradas -1927-1938

Volum suport: 1 Llibre. 51 fulls numerats

Notes: Conté un full pel 1927 i un full pel 1938.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat