Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C221-058ANX-2

Títol: Annexos-1996

Volum suport: 1 llibre enquadernat, format apaisat. Volum 2

Notes: Llistats informàtics

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat