Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-016

Títol: Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament-1940-1945

Volum suport: 1 Llibre. 100 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en castellà. Conté fulls solts

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat