Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C221-061

Títol: Comptes generals de l'exercici-1999

Volum suport: Llibres enquadernats per conceptes

Notes: Llistats informàtics

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat