Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C221-057ANX

Títol: Annex-llistats creditors, deutors-1995

Volum suport: 1 llibre enquadernat, format apaisat

Notes: Llistats informàtics

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat