Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C221-057LP

Títol: Liquidació del pressupost municipal-1995

Volum suport: 1 llibre enquadernat, format apaisat

Notes: Llistats informàtics

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat