Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-014

Títol: Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament-1933-1937

Volum suport: 1 Llibre. 50 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en català. Conté fulls solts

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat