Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-013

Títol: Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament-1932-1933

Volum suport: 1 Llibre. 52 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en castellà i català. Conté fulls solts

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat