Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C172-008

Títol: Correspondència 2007-Vol 2-2007

Volum suport: 1 arxivador, conté plecs separats per temtiques

Notes: Volum 2: Diputació. agència tributària, hisenda. OAGRTL. INE. altres

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat