Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C172-007

Títol: Correspondència 2007-Vol 1-2007

Volum suport: 1 arxivador, conté plecs separats per temtiques

Notes: Volum 1: presidència. vicepresidència. acció social i ciutadania. agricultura, alimentació i acció rural. cultura i mitjans de comunicació. economia i finances. educació. governació i administracions públiques. innovació, universitat i empresa. interior, relacions institucionals i participació. just

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat