Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-012

Títol: Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament-1930-1932

Volum suport: 1 Llibre. 50 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada. Títol agregat. Actes en castellà fins el 15/4/1931 que comencen en català. Conté fulls solts.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat