Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-021

Títol: Actes del Ple de l'ajuntament-2000-2005

Volum suport: 1 Arxivador amb plecs per cada sessió

Notes: Títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat