Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-019

Títol: Libro de actas del Ayuntamiento de Fulleda-1976-1979

Volum suport: 1 Llibre. 50 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada. Actes en castellà. Conté una sola acta, i un full solt amb l'acta mecanografiada. Conté acta constitució ajuntament 1979

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat