Documents que pertanyen a l'editorial Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques