Polígons industrials i sectors d'activitat econòmica.

Busquets i Fàbregas, Jaume, dir. coord.

Tipus document:llibre

Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Lloc de publicació:Barcelona

Data publicació:2007

Descripció:123p., Guia d'integració paisatgística, 1

Resum:Guia adreçada a promotors, projectistes, administracions i empresaris, per promoure la integració paisatgística dels espais industrials de Catalunya, tot oferint criteris per als processos de planificació i implantació en el territori d'aquest tipus d'espais.

Localització:Biblioteca

Signatura: 71 BUS

Matèria: Urbanisme

Etiquetes: industria, urbanisme, paisatge, polígons industrials

Comentaris:

Posa un comentari

Comparteix